W dzisiejszych czasach wielu pacjentów dotyka problem zaburzeń układu ruchowego narządu żucia. Osoby z tym problemem zgłaszają się do naszego gabinetu z objawami bólu czy dyskomfortu w okolicach stawu skroniowo żuchwowego lub/i z objawami dźwiękowymi w postaci trzasków czy przeskakiwania w stawie SŻ. Często ból ten jest trudny do  zlokalizowania (ból promieniujący). U wielu pacjentów występują współistniejące bóle głowy, karku czy zmiany w obrębie zębów (patologiczne starcie, pęknięcia szkliwa).

Wśród przyczyn tych zaburzeń postuluje się:

  • nadmierny stres
  • nadmierna wrażliwość na stres
  • wady zgryzu

Problem każdego Pacjenta jest rozpatrywany przez naszych lekarzy indywidualnie. Na podstawie badań klinicznego i radiologicznych planujemy optymalne rozwiązanie dla Państwa problemu. Wielu Pacjentów wymaga leczenia z użyciem szyny relaksacyjnej wykonywanej indywidualnie dla każdego Pacjenta.

Pracujemy w systemie prof. Gerbera, który pozwala za pomocą dynamicznego łuku Gerbera przenieść pracę wyrostków kłykciowych stawów skroniowo żuchwowych do artykulatora. Dzięki temu możemy przeprowadzić analizę dynamiczną położenia wyrostków kłykciowych, prześledzić ruchy żuchwy, zaplanować szynę rehabilitacyjną i ją wykonać ustawiając w odpowiednim położeniu żuchwę w stosunku do szczęki.

Szyna terapeutyczna wg Gerbera jest rękodziełem, każde miejsce na szynie ma swoje zadanie statyczno-ortopedyczne. Daje nam to możliwość diagnozowania i rozwiązywania skomplikowanych przypadków klinicznych włączając w to Pacjentów cierpiących na dystonię mięśniową.